Az európai területi együttműködés (ETE) 2007 óta az EU regionális politikájának egyik fő célkitűzését képezi. A 2014–2020 közötti időszak kohéziós politikájában is megmaradt ez a célkitűzés, amelynek célja, hogy elősegítse az Unió területének erőteljesebb integrációját, harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődését.

A célkitűzés keretében a tagállamok határon átnyúló, transznacionális és – alapvetően tapasztalatcserét szolgáló – interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki. Az ETE programok tervezési és döntéshozatali mechanizmusa – melyre speciális uniós szabályok is vonatkoznak – eltér a pusztán hazai végrehajtású operatív programokétól, kialakításuk és végrehajtásuk sokszereplős folyamat, ahol több ország és régió együttműködésére van szükség.

Bővebb információ a transznacionális programokról

Bővebb információ az interregionális programokról

Bővebb információ a határon átnyúló programokról

A hazai kedvezményezettekre vonatkozó végrehajtási szabályok

"Az interreg programok hozzájárulása a területi kohézió erősítéséhez" (PDF) 

Egyes magyar részvétellel megvalósult interreg projektek bemutatása.


Összefoglalók

ETE Hírlevél - 2015 február

ETE Hírlevél - 2015 június

ETE Hírlevél - 2015 szeptember

ETE Hírlevél - 2015 december

ETE Hírlevél - 2016 március

ETE Hírlevél - 2016 április

ETE Hírlevél- 2017. január

ETE Hírlevél- 2017. július

ETE Hírlevél- 2017. október

ETE Hírlevél- 2018. február

ETE Hírlevél- 2018. április

ETE Hírlevél- 2018. augusztus

ETE Hírlevél - 2018. október 

ETE Hírlevél - 2019. január

ETE Hírlevél - 2019. április

ETE Hírlevél - 2020. május

ETE Hírlevél - 2021. szeptember